Uncategorized

Bs 60 gipsvæg

Disse kan udføres som traditionelle Gyproc vægge klassificeret mindst som BS 60. Brandsektionsvægge som overstiger en højde på m, eller som er tilsluttet en bygningsdel med en spændvidde på mere end m. Disse skal udføres med teleskopisk tilslutning mod etagedæk eller drager og dimensioneres til den aktuelle, . Brandskabet monteres inden i enheden, det boltes ligeledes fast til hhv. BS – 60enhed samt træramme. Brandsikre bygningsdele (BS), der skal være fremstillet af ubrændbare materialer , f.

Efter brandklassen angives det tidsrum, som bygningsdelen kan modstå bran f. Større sikkerhed ved brand. Gipsplader har gode brandtekniske egenskaber. Gips kan ikke brænde og indeholder bundne vandmolekyler, der frigives ved brand og nærmest vir- ker som et indbygget sprinkleranlæg. En skillevæg med stålskelet og to lag gipsplader på hver side er brandsik- ker i over minutter ( BS ). Find den rigtige indervæg. Her kan du let finde de vægtyper der passer til dine funktionskrav som fx ly brand og belægning.

Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission. Generelt om Projektering.

K onstruktions- o versigt. Konstruktionseksempel – Væg, ikke bærende. Brand BS MK- godkendelse (Danogips) MK-godkendelse (Gyproc). Vægoverflader skal være mindst klasse 1-beklædning, det vil sige af et ikke-brandbart materiale som gips eller mursten.

Bygningsdeles brandmodstandsevne. Trækrøret er egnet til mindre plastrør med eller uden kabler og kabler enkeltvis eller bundtet. Når branden opstår, vil indlægget i trækrøret ekspandere og lukke helt tæt for brand og røg.

Væg af 1mm murværk i højde op til m. FERMACELL finspartel giver et glat underlag, der kan. En bygningsdels brandmodstands-evne klassificeres efter europæiske brandklasser, såfremt der er udført prøvning efter de nye europæiske prøvningsmetoder. Sammenhængen mellem de hidtige danske brandklasser og de nye europæiske brandklasser: BS-= EI A2-sd0. Frise: Gulvflise: Håndvask: BI. Bundventil: WC-stol: Afløbsrør: Gulvaløb: Vandlås: Bruser: Brusesæt: Forhæng: Glidestang: Papirholder: Ekstra hold.

Let installationsvæg, monteret efter etablering af installationer. BS -bygningsdel , hvis væggen var opført af ubrandbare materialer. Stiller indirekte krav til minimal flanke- transmission gennem loft og andre bygningsdele. Kan udelades ved brandsektions- vægge i 1-etages bygninger under visse forudsætninger.

Kræves ikke ført til tagdækning.

Gipsvæg Brandplade 1-S og 2-S Gipsmørtel Væg eller dæk af beton o. Kabelbundt Ø50mm 15mm akryl på 20mm stenuld. KABLER BRANDMODSTAND BS 60.