Uncategorized

Hvad består en ås af

En ås er en aflang bakke, som er dannet af smeltevandsaflejringer i en tunnel under en gletsjer. Inde i gletsjeren er der sten (sedimenter fra Norge, Sverige og Finland). Under gletsjeren løber der vand i en tunnel. Når gletsjeren smelter meget, løber der meget vand.

Mogenstrup Ås er en ås , der ligger mellem Mogenstrup og Næstved.

Det er dermed Danmarks største ås. En stor del af åsen er dog blevet gravet væk da der har foregået store mængder grusgravning på den. Store dele af åsen er bortgravet.

Jyske Ås i Vendsyssel, Holmstrup Langås i Vestsjælland og Hallandsåsen i Sydsverige. De nævnte højdedrag omfatter vidt forskellige dannelsesmåder rækkende fra israndsbakker dannet langs en gletsjerrand til resultatet af jordskorpebevægelser (horstdannelse). Eller rettere: de indgår i tunneldalssystemer, som består af flere søer og ådale i forlængelse af hinanden.

I Jylland har man traditionelt. En ås er en slags afstøbning af et smeltevandsløb i isen og tager form af én eller flere åsbakker.

Når bladene er faldet af træerne, træder åsbakkens skarpe ryg i Fruens Plantage tydeligere frem. Ved Bentshoved suser togene tæt forbi de stejle skrænter. Landskabet har generelt stor variation med de mange bakker, som overvejende består af sand og grus.

Den blev dannet for godt 15. Transcript of Tunneldal og ås. Led i råstofproduktion – Dannelse af ås. Stenskov, og den bestod oprindelig af flere parallelle rygge opbygget af grove smetevandsaflejringer. Efter mange års intensiv grusgravning er hele . Hvor gammelt er ordet, og hvad siger man på andre sprog?

Hvor mange ord i dansk er arveor og hvor mange kommer fra andre sprog? Fra Skuldelev-siden kan du se åsen som et langt bugtende højdedrag der bryder landskabets jævne terrænform. Højdedragene kaldes for Skuldelev Ås og består af adskilte bakker i forlængelse af hinanden. Dette er Danmarks største ås – en langstrakt bakke, der består af grus og sten aflejret af en smel-tevandsflod ved slutningen af den sidste istid. Ved p-pladsen har man gravet et hul i bakken, så man kan se, hvordan vandet har sorteret grus og sten.

Et lokalt sagn fortæller, at Fladsaa-trolden blev irriteret over kirkeklokkernes . Langstrakte bakker, der er skabt ved smeltevandsaflejring af sand og grus i tunneler. Smeltevandsskabte åse kan være op til m høje, 5m brede og i nogle tilfælde mere end km lange.

Den norske undervisningsminister, Torbjørn Røe Isaksen, og landbrugs- og fødevareminister, Jon Georg Dale, lagde grundstenen til universitets- og forskningsbyggeriet Campus Ås. Byggeriet samler den norske Veterinærhøjskole og Veterinærinstitut med det eksisterende Universitetet for Miljø- og . De senglaciale, marine flader er. Den Jyske Ås er det mest mar- kante landskabselement i. Det stærkt kupe- rede højdedrag strækker sig mellem Dronninglund i sydøst og Tårs i nordvest med højder.