Uncategorized

Konsolbjælke

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen. Detaljen viser samling mellem søjle og KB eller KBE bjælke med dornsamling. SIB (Sadeltagsbjælker med I- formet tværsnit). IB (Lige bjælker med I-formet tværsnit). RB (Lige bjælker med rektangulært tværsnit).

Betegnelse, Mål, PDF, DWG.

Contiga Tinglev (CT) producerer konsol- (KB) ensidige konsol- ( KBE), og rektangulære bjælker (RB) som forspændte elementer. Herudover produceres både bjælker og søjler som slapt armerede. Ensidig konsolbjælke KBE. De numeriske resultater sammenlignes med håndberegninger.

Feddersen giver finder en bæreevne på henholdsvis. Pe-folie, tapes til Z-profil. Hulrum efterisoleres med blød isolering. Inddækningsvinkel ( Kun ved trapezplade lofter).

Ribbepladedæk og ribbetagpladedæk.

En konsolbjælke beskrevet med voxels – som er kubiske legoklodser. Spæncom søjler og bjælker giver ekstra spillerum i byggeriet. Bjælker i forspændt beton. Konsol bjælke , Betonbjælke. Definitioner illustrationer.

Kantbjælkeelement på konsolbjælke. Programmet beregner snitkræfter i kontinuerlige bjælker og enkeltspændte plader med op til delstrækninger, hvoraf to kan være kragarme. Der kan vælges mellem simpel understøtning og indspænding med flydeled.

Laster kan defineres som ensfordelte, tre- kantformige, trapezformede og enkeltkræfter. Angiver forspændt ensidig konsolbjælke i moderat miljøklasse med bjælkehøjde XX og hyldehøjde YY i cm. N angiver at bjælken dimensioneres som et nøgleelement med materialepartialkoefficient forøget med faktor 2. Angiver centerlinie af lodret forankring ført i korrugeret rør . Da altanpladen er udkraget lig- ger armeringen i pladens overside, med den bærende armering på tværs af altan – gangene.

For billeder se bilag l figur og figur 25. Bogen kan anvendes af byggeteknikere og bygningskonstruktører – såvel studerende som. Beskrivelse af samlingsdetaljer Alle de vigtigste samlingsdetaljer, dvs.

Montageprocessen, herunder samlingsdetaljer, skal være. Huldæk på konsolbjælke Huldæk på KBE-bjælke Huldæk m. Intet endepunkt imellem elementer indbyrdes .

Figur 13: Dobbelt side ved væg, huldæk. XX meter fra indspændingen. Konstruktionen ønskes optimeret med hensyn til maksimal stivhed. Der er ligeledes følgende krav der gør sig gældende.

Der må maksimalt anvendes materiale dvs. I 1øftesituationen udgøres den forreste understøtning af hejsewirer, der er befæstet til konsolbjælke udkraget fra drageren i begge sider og med anhug ca. I stationer stilling under drift er dragerne understøttet på portalben og centersøjle ved hjælp af hydraulisk akti- verede styretappe, der er placeret i . Den frie ende er belastet med en kraft. Sådan en bjælke kaldes også en konsolbjælke.

Vi ønsker at finde momentfordelingen i konsolbjælken vist på fig.