Uncategorized

Maskinteknik

I bredare bemärkelse behandlar det produktutveckling, konstruktionsteknik, maskinelement, kvalitetsteknik, produktion, konstruktion och projektledning. Maskinteknik , civilingenjör 3hp. Du kan exempelvis jobba inom konstruktion, energi och miljö eller . Civilingenjörer i maskinteknik är problemlösare med ett helhetsperspektiv på produkter och system.

Det kan handla om konstru.

De teoretiska och matematiska kunskaperna du får under utbildningen sätts i ett större sammanhang där ekonomiska och produktionsmässiga aspekter spelar roll, liksom de miljömässiga konsekvenserna. Samhället ställer allt högre krav på att hitta hållbara tekniska lösningar inom industri och miljösektorn, men inte minst inom energiförsörjning. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Konstruktörer arbetar ofta nära den som ska använda den färdiga . För dig som är student på programmet. Som maskiningenjör skapar du och producerar tekniska produkter. Robotarmar, bilmotorer, hissar och självgående skogsmaskiner är exempel på produkter som skapas och förbättras.

Ett viktigt användningsområde är flexibel bearbetning med hjälp av CNC-styrda maskiner. Ett annat är att använda robotteknik. Vi värderar samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv högt. När du läser konstruktionskurser får du lära dig att . Du blir väl förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter med utveckling av produkter och processer hos innovativa företag och industrier. Magisterprogram i maskinteknik hp.

Forskningens labbmiljöer . Detta program är inriktat på teknisk produkt- och produktionsframtagning. Här läggs vikten vid produkters funktion och konstruktion och du har möjlighet att lära dig effektiva metoder för utvecklingsarbete. Kännetecknande för programmet är projektbaserat lärande och . LTH:s civilingenjörsutbildning i maskinteknik förenar klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö.

De olika ämnena följer och kompletterar varandra och du får en efterfrågad kompetens inom en mängd branscher. Vill du lära dig hela processen i att utveckla ny teknik från idé till färdig produkt? Vill du förverkliga dina idéer genom att arbeta med produktutveckling i samarbete med näringslivet?

En maskiningenjör arbetar med problemlösning. Du lär dig metoder för att utveckla produkter och förbättra arbetssätt inom det tekniska området.

Hur hade världen sett ut om inte tåg, bilar och flygplan hade funnits? För att inte tala om alla uppfinningar som . Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta som problemlösare vid framtagning av morgondagens produkter. Vårt program för utbildning av högskoleingenjörer i maskinteknik syftar till att ge dig en bred utbildning inom maskinteknikområdet. Du får en bred bas som omfattar . Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik är en utbildning med bred bas och stora valmöjligheter. Här förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö.

Läs Civilingenjör i maskinteknik och bli eftertraktad på arbetsmarknaden! Allt du behöver veta om att studera maskinteknik vid Högskolan på Åland. I utbildningen ingår kurser inom teknisk ritning, hydraulik, förbränningsmotorer, säkerhetsteknik.

Utbildningen leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik. Urval: procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och procent i högskoleprovsgruppen.