Uncategorized

Omregning fra 2006niveau

Hvad får du reelt i løn, hvis du får tilbudt fx et tillæg på 12. Og hvad skal du bede om at få i grundniveau, hvis du reelt gerne vil have 25. Find ud af hvad dit tillæg er i nutidskroner. Lønberegningsredskab for TR til omregning af lønudviklingen i forhold til procentreguleringen.

Som TR oplever man ofte at få lønaftaler i nutidskroner. Grundbeløbene er angivet i 31.

For at omregne beløbene til 1. Omlægningen skete ved at alle beløb i 1. Tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som efter procentregulering udgør mindre . Du kan ikke pålægges forhandlingskompetencen for kollegaer af an- den faggruppe, men det er ikke usædvanligt, at du kan få tildelt forhandlingskompetencen, hvis du selv ønsker det. Omregning til nutidskroner. Lønteknisk indebærer den aftalemæssige ændring, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. Vælg først dato for den ønskede procentregulering.

Som udgangspunkt er den seneste reguleringsprocent forvalgt.

Indtast dit beløb i det venstre indtastningsfelt (Reguleret beløb) og klik på. Sygeplejersker, der indgår i afdelingsledelse, får et pensionsgivende tillæg på minimum 29. Se Løn- og ansættelsesvejledning fra 1. Ved omregning til nyt grundbeløb foretages ingen afrunding af tillæg, der er fastsat pr. Denne aftale omfatter alle former for lønninger (løntrin, områdetillæg, tillæg og samlet løn), der er aftalt som grundbeløb i niveau 31. Reguleringerne foregår ud fra et grundbeløbsniveau og parterne aftaler ved forhandlingerne, hvornår i . Lønformer, der er aftalt i andet niveau end henholdsvis niveau 31.

Stedtillægssystemet ændres, idet afstanden mellem satserne forhøjes fra til pct. Kommuner fra stedtillægssats overføres til sats I. Lønnen forhøjes generelt svarende til pct. Overenskomsten, der er udsendt den 21.

C- niveau , samt biologi, fysik og kemi på A-, B- og C- niveau. Finansministeriet og Centralorganisationerne i cirkulære af 16. Omkostningerne hertil er afholdt i årets første halvår. I takt med at kapitalbindingen relateret til den succesrige lancering af.

Oticon Delta reduceres, forventer koncernen, at andet halvårs penge- strømme fra driften vil udvise . Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Introduktion og ligninger. Energistyrelsens energistatistik. Brændstofrelaterede emissionsfaktorer, se .