Uncategorized

Rismølleskolen

Rismølleskolen ligger i bydelen Dronningborg i den østlige del af Randers. Vi vægter høj grad af faglighed (trivsel og tilstedeværelse) – kort sagt ”Skolen for alle”. Skolen er afdelingsopdelt i afdeling (0.-4. klasse) og afdeling (5.-9. klasse).

Skolen har en førskolegruppe, hvor alle børn til kommende børnehaveklassebørn . Vi ser stor vigtighed i at skabe en varieret hverdag med spændende læringsmiljøer, vekslende undervisningsformer og høj faglighed for de enkelte elever.

Samtidig skal eleverne lære i et trygt og nærværende klasserum . Viceskoleleder, administrativ leder. Afdelingsleder, afdeling 2. UU er en forkortelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udvidet vejledning til de ikke uddannelsesparate . Opdag lokale forretninger, find venner og familie, se historiske luftfotos, gadefotos og meget mere. Skift til LærerIntra eller ElevIntra.

Hjælp til nye brugere og reset af adgangskode.

Hermed indsendes et samlet høringssvar: Vedr. Skolen hører til Randers Kommune og underviser elever til og med 9. Praktisk og musisk interesseret? Lektieplan er gratis at bruge og er med til at styrke kommunikationen mellem skole og hjem.

Passer ovenstående lige netop på dig, så har vi måske jobbet. Fast stilling på fuld tid: Dansk i 1. Midlertidig stilling på . Fast lærerstilling ledig – og midlertidig lærerstilling ledig. Masser af engelsk, og dansk og historie i egen 7. En fast stilling på fuld tid? En løs tilknytning til flere forskellige klasser (4., 5., 6. , 8. og Mellemrum), fag (historie, musik, billedkunst, idræt) og . Adresse, Rismøllegade 15. Institutionstype, Grundskoler m. Dronningborg Historier er en forening, der samler og formidler lokale historier fra alle der er født, opvokset eller er bosat i Dronningborg.

Foreningen henvender sig dog mest til personer, der har en historie at fortælle. Klasselokalerne på skolen er placeret ved bygningens facader.

Det gør dem optimale at ventilere med MicroVent, som skifter luften gennem bygnin- gens facader og udnytter den friske luft udenfor direkte. I alt gyldige stemmer, 1. Andre ugyldige stemmer, 3. Folkeafstemning søndag 25. Danmarks Statistiks logo. Hvis du søger uddannelser på andre adresser end den viste, kan kortet i højre side anvendes til at se disse adresser.

Forældrevalgte medlemmer fra Hadsundvejens Skole: Mette Mønster . Udbudsannonce vedrørende prækvalifikation, jf.