Uncategorized

Skillelag til zink

Ved alle andre typer af underlag skal der anvendes et struktureret skillelag. Kompatible underlag, der kan kombineres direkte med zink : Ru brædder, forskalling. Ikke-kompatible underlag, der ikke kan kombineres direkte med zink f. Krydsfiner, bitumenpap, beton gips.

VMZINC strukturerede skillelag til anvendelse ved . Skillelag til zink – kan anvendes ved ikke-kompatibelt underlag.

De fungerer som drænlag mellem zink og tagpap og har desuden den positive egenskab, at de dæmper lyden i regnvejr med op til dB(A). RHEINZINK anbefaler anvendelse af struktureret skillelag i de tilfælde, hvor zinken monteres på underkonstruktion, der ikke sikrer naturlig ventilation på bagsiden af zinken. Et struktureret skillelag skal her. De nævnte produkter lever alle op til RHEINZINKs kriterier til struktureret skillelag. Gratis fragt til nærmeste Sanistål butik gælder for størstedelen af sortimentet!

For at sikre optimal fugtdræning og beskyttelse af materialer og konstruktion har zinkproducenten Rheinzink udviklet to strukturerede skillelag – Vapozinc og Air-Z – til tagsystemer med stående fals. Begge skillelag er baseret på en særlig strukturmåtte, der dræner konstruktionen og forhindrer vand i at samle . VMZ Delta struktureret skillelag. Udover produkter i zink leverer Umicore også et stort program i: Olie til afrensning.

OLIE, LAK Og FALSETÆTNINg. Afrensning til forpatineret zink. Fast underlag af krydsfiner og udfræsning til rendejern. Rendejern, tagrende og monteringsprofil.

Zinkprofil tilpasset tagudhæng og bukket rundt om monteringsprofil. Zink monteret med mm luft fra tagfod til. Rupløjede brædder eller krydsfiner kan også anvendes som underlag for kvistta- get, men kræver skillelag mellem zink og underlag. Der skal lægges et skillelag mellem tagmembran og zink. Delta skillelag anvendes i forbindelse med tag- og facadebeklædning i zink.

Anvendes ved ikke kompatible materialer som f. Anbefales til konstruktioner, hvor zinktag monteres på tagpap. DELTA-Enka VENT fra VMZINC. Siderende udføres i zink nr. Zink er måske det materiale, der er mest kendt til brug på tage, og det skyldes formentlig, at materialet ofte bruges til inddækninger af kviste,.

Strukturet skillelag udføres mellem undertag og zink. Hvis du anvender krydsfinér skal der lægges et skillelag mellem zinken og undertaget. Desuden er aluminium et let materiale i forhold til fx zink og kobber. I forbindelse med nybyggeri, bygningsfornyelse og renovering beklædes mange . Dette undertag minder om en kokosmåtte til ?

IKKE til at opnå ventilation mellem zink og underlag men er blot et skillelag for at . Se mere i l²rebogen ÇBindd²kningÇ. Der var imidlertid monteret en tynd undertags dug, som. For lav tagheldning, for lange zink plader og forkert opbyggede skotrender. Ved forkert valg af skillelag.

Skema kan anvendes til at afgøre hafte- og.