Uncategorized

Spærtyper

Saksspæret udføres med en forskel mellem den udvendige og indvendige hældning, forskellen mellem den indvendige og udvendige hældning anbefales lavet på minimum 15°, hvilket giver det mest økonomisk fordelagtige spær. Vinkel forskellen kan dog godt være mindre, og vi kan dimensionere spæret så forskellen . For at give en tagflade et mere eksklusivt og klassisk udseende, kan man vælge at afvalme taget. Dette kan samtidig være med til at give hele huset et mere let udtryk.

Du kan se et eksempel på afvalmede tage ved at klikke her. Valm, gitterkonstruktion.

Tagfladerne på huse med afvalmede gavle mødes over en grat i . Vi kan tilbyde alle former for spær. Læs mere om de forskellige typer og se vores store udvalg af spær her. Kontakt os for mere information! Materiale fra Træbranchens oplysningsråd (Blandt andet TRÆ 5 TRÆog TRÆ59).

Inden for træspær er der mange forskellige spærtyper – valget af tagkonstruktion afhænger bl. På hver af linkene på de forskellige spærtyper vil der være en individuel . Der vil undervejs i byggeprocessen opstå en lang række beslutningsændringer – store som små – uanset hvor godt, det er planlagt og hvor godt du er forberedt.

Overordnet set kan man dele et nyt 1. Tegn eller få tegnet et skitseforslag. Gitterspær til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet. Saksespær til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet, men samtidig ønsket en indvendig lofthældning.

Halvspær til bygninger, hvor tagrummet ikke . I dag anvendes næsten udelukkende stålspær. Kun ved smalle haller kan det være fordelagtigt med træspær. I hver individuelle projekt vurderer vi sammen hvilken løsning som er bedst og mest fordelagtig til på længere sigt at gøre hallen til den rigtige investering. At eleven får praktisk kendskab til forskellige spærtyper og øvelse i at håndtere maskiner, der anvendes til at konstruere modeller som forberedelse til fremstilling af huse på grundforløbet. Eleven udfordres i sin evne til . Ved anvendelse af TIC beslag under montage af spærene er der ingen tømrer, der skal arbejde i spærkonstruktionen med afsværtning, og derved undgås faldulykker.

Fjerne du det vandrette loft og i stedet fører det til kip, kommer rummene til at virke større. Men det er et omfattende og kompliceret arbejde, der kræver en fagmand. Få et godt tilbud fra os på fabriksfremstillede spær til dit byggeri.

Send din forespørgsel nederst på siden og vi vender tilbage med et godt tilbud til dig. Såfremt du indsender opmålingsskema, vil det fremme tilbudsprocessen væsentligt. Herunder kan du se eksempler på forskellige spærtyper : . Hovedafsnit med regnearksmodeller og skitser af de forskellige spærtyper o Skal være opdelt i underafsnit for hver spærtype.

Tidsplan: timer i alt. I ovenstående spærprojekt vil eleverne i meget høj udstrækning bringe alle kompetencer i spil. Udgangspunktet er træbranchens spærpublikation, der dels . Vores ingeniører er eksperter i dimensionering af alle spærtyper.

TIC beslag) kan anvendes ved rejsning af alle spærtyper så som hanebåndsspær, gitterspær og saksespær. Vi hjælper dig med råd og vejledning til din spærberegning, så dit projekt er i vater.