Uncategorized

Tørring af korn med kold luft

Før man starter korntørringen , skal man sikre, at nogle grundregler er overholdt. Anlægget skal have en blæserkapacitet på ca. Tørring af meget vådt korn. Hurtigtoerringmedvarmebetalersig. Tommelfingerreglen er, at man aldrig tørrer med opvarmet luft i korn med over pct.

Nu står høsten jo snart for døren, og skulle det ske at det bliver en våd høst.

Når i andre tørre korn ned hvad gør i så? Nogle bruger kun kold luft , hvis vejret tillader. Andre blæser fra første høstdag, og skulle det begynde og regne starter . Ved stigende vandindhold i frøvaren accelererer åndingen kraftigt. Dette forklarer, at frø tørret ned til mellem. Luftfugtigheden kan måles.

Ved fjernelse af ilt – gastæt lagring. Ved nedkøling eller beluftning.

En hurtig tørring og nedkøling af kornet i høst er den bedste måde at sikre en god kornkvalitet, med mindre der er tale om gastæt kornopbevaring. Specielt i vinter- og forårsmånederne er det vigtigt at belufte kornlageret med kold luft , da det vil fjerne eventuelle varmelommer, hvor skimmel og mugsvampe let kan udvikle . Plananlæg er mange steder den optimale metode til tørring , lagring og beluftning af afgrøder, fordi investeringen. Styringen udnytter auto- matisk høje dagtem- peraturer og hindrer opfugtning med kold. Ved en temperatur på 15°C vil afgangsluftens relative fugtig- hed således være , når vand- indholdet i det øverste kornlag er.

Oct Ved tørring af korn på et gennemløbstørreri bliver kornet opvarmet og tørret med varm luft i den øverste del af tørreriet. Ved at udnytte de perioder, . Den nederste del bruges normalt til køling af kornet. Kondens i transportorganer kan forebygges ved at isolere kolde metaloverflader.

Lagtykkelse ved tørring af korn i lagertørringsanlæg . Mængde vand (ton) at tørre bort ved forskellige mængder korn (ton):. Missing: kold Images for tørring af korn med kold luft More images for tørring af korn med kold luft Report images Thank you for the feedback. Report another image Please report the offensive image. Forventet fugtighed i kornafgrøder efter indblæsning af nædenneævnte re.

Fugtigheden målt imellem og i kerner – ved stillestående luft. Koldt tager imod fugt fra vamt. Tør Mad (uden Suppe og kold.) En tør Hoste (hvorved intet opspyttes.) En Tør Vind o: tørrende.

Ring endelig til Erik eller Jacob og forhør på varmekanoner, prøveudtagningsspy kornfugtighedsmåler , Mobil-vent, Dry-tester, blæsere, rundbuekanaler osv.

Du kan blæse kold luft ned i kornet , eller suge den lune luft ud af kornet. Nov En væsentlig forskel på et planlager til frøgræs og et til korn , er kravet til afstanden mellem tørrekanalerne: ved tørring af frøgræs må denne ikke overstige. Når først frøet er lagt korrekt in gælder det om hurtigst muligt at komme gennem følgende tre faser: Afkøling og tørring med kold luft. En plades design er afgørende for, hvor meget luft der sendes gennem kornet.

RMIG Bridgeperforering anvendt til tørring af raps. Perforerede plader brugt til tørring på gulv. Det er meget vigtigt med en nøje styring af temperatur og luftmængde under tørringen. Læs mere om kornproduktionen. Denne regel gælder – uanset luftens fugtighed!

Herved opnås primært en nedkøling, men en mindre nedtørring vil også altid finde sted.